Ilieni

Comisii de specialitate

Sc organizează la nivelul Consiliului local al comunei Ilieni următoarele Comisii de specialitate:

 1. Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism
 2. Comisia de agricultură, protecţia mediului şi turism, juridică şi de disciplină
 3. Comisia socio-culturală, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism

 1. Jakab István, președinte
 2. Jakab Csaba, secretar
 3. Edler András-György, membru
 4. Kiss Ernő, membru
 5. Pulugor Károly-Szilárd, membru

2. Comisia de agricultură, protecţia mediului şi turism, juridică şi de disciplină

 1. Benkő Árpád-Jenő, președinte
 2. Pál Csaba, secretar
 3. Albert Jenő, membru
 4. Imreh Iosif, membru
 5. Kozma Tamás, membru

3. Comisia socio-culturală, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport

 1. Jakab Csaba, președinte
 2. Jakab István, secretar
 3. Pál Csaba, membru
 4. Pulugor Károly-Szilárd, membru
 5. Finta-Deregus Orsolya, membru