Ilieni

Comisii de specialitate

Sc organizează la nivelul Consiliului local al comunei Ilieni următoarele Comisii de specialitate:

 1. Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism
 2. Comisia de agricultură, protecţia mediului şi turism, juridică şi de disciplină
 3. Comisia socio-culturală, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism

 1. Jakab István, preşedinte
 2. Jakab Csaba, secretar
 3. Szőcs Dalma, membru
 4. Albert Jenő, membru
 5. Nagy József, membru

2. Comisia de agricultură, protecţia mediului şi turism, juridică şi de disciplină

 1. Benkő Árpád-Jenő, preşedinte
 2. Kozma Tamás, secretar
 3. Kádár Ştefan, membru
 4. Albert Jenő, membru
 5. Kiss Ernő, membru

3. Comisia socio-culturală, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport

 1. Jakab Csaba, preşedinte
 2. Muntyán Attila, secretar
 3. Támpa László-Lajos, membru
 4. Szőcs Dalma, membru
 5. Jakab István, membru