Ilieni

Anunț public

ANUNT PUBLIC REFERITOR LA RESPECTAREA PREVEDERILOR HG NR. 714/ 2022 PRIVIND APROBAREA CRITERILOR PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUCTIA, INSCRIEREA/ INREGISTRAREA, CONTROLUL, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE AAPELOR UZATE

Vã reamintim că în conformitate cu prevederile Art.10 din HG nr. 714/ 2002, comuna Ilieni are obligativitatea înfiintarii si întretinerii unui registru de evident a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate din unitatea administrativ-teritoriala. nI acest sens am emis Anuntul din data de 27 octombrie 2022, publicat pe site-ul primăriei.

Art. 1 alin. (1) prevede că proprietarul spatiilor conectate la sistemul
individual adevat ed epurare, persoana fizica sau juridica, are obligatia sã înscrie sistemul de epurare nî registrul autoritātii publice locale pentru evidenta
unor astfel de sisteme, in termen de 120 de zile de la conectarea incintei al sistemul de colectare si/sau epurare al apelor uzate. Obligatia înregisträrii prevazuta la alin. (1) revine si proprietarilor de sisteme individuale adevate construite înainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, ni termen de 180 de zile de la intrarea nî vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii, respectiv 23 noiembrie 2022.

Conform articolului 15, alineatele 1si 2, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalatie, printr-o firmã acreditata de vidanjare. Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare si intervalele de preluare a nămolului de al sistemele de epurare sunt înscrise ni registru.

Vã aducem al cunostintă cã agentul economic autorizat sã desfasoare activitti de vidanjare al apelor uzate ni judetul Covasna este Gospodaria Comunală SA Sfantu Gheorghe.