Ilieni

Anunț – Convocator

Primarul comunei Ilieni, având în vedere prevederile art. 133. alin. (1), art 134 și art. 196 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ dispune convocare ședinței publice, ordinare al Consiliului Local Ilieni pentru data de 30. iulie 2109 ora 13.00, la sediul primăriei comunei Ilieni, jud. Covasna.

Pentru a citi tot convocatorul, vă rugăm descărcați mai jos Dispoziția nr. 110/19.07.2019.