Ilieni

Anunț

Părinții/reprezentanții legali ai minorilor preșcolari și școlari (ciclul primar și gimnazial), cu domiciliul în comuna Ilieni pot solicita de la Primăria comunei Ilieni acordarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform O.U.G. 133/2020, depunând în acest sens următoarele acte: copie după actele de identitate, respective actele de stare civilă al solicitantului și al membrilor de familie, actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a.c., adeverință privind înscrierea copilului/copiilor la școală/grădiniță, declarație pe propria răspundere, cerere.